Mimar Sinan Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü'nden 1998 yılında mezun olan ve 2005 yılında She Mimarlık'ı kuran Ayşem Boyacıoğlu ve Aslı Deren, çalışma prensiplerini 8 kelimeyle özetliyor...

*gözlem
a. 1. Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi. 2. İnceleme sonucu elde edilen değer, 3. ed. Bir yazı veya eseri yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi. 4. fel. Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem.

*yalınlık
a. 1. Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik. 2. ed. Açık, süsten ve zorlamadan uzak, kolayca anlaşılabilen anlatım, sadelik.

*aşk
a. Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, amor

*deneyim
a, Bilgi ve beceri kazandırıcı bilinçli ya da bilinçsiz kişisel edinim ve yaşantı.

*tarz
a. 1. Özel oluş veya davranış biçimi, üslup, stil, janr. 2. Bir kimsenin kendine özgü anlatım biçimi. 3. Güzel sanatlarda üslup, stil, konsept 4. Biçim, yol

*yaratım
a. Özel yetenekle ortaya konulan eser veya nesne, yaratı, kreasyon.

*ayrıntı
1. (Resim, Heykel, Mimarlık) Resim, heykel ya da mimarlık yapıtlarında yer alan parçalardan her biri. Bir tablonun, heykelin ya da mimarlık yapıtının açıklanması için yalnız bir parçasını gösteren büyütülmüş resim, kitap resmi. 2. Yazın ve sanat yapıtlarında, bir bütünün ufak parçaları.

*felsefe
a. 1. Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması. 2. Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü. 3. Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi. 4. Dünya görüşü 5. Bir konuda soyut düşünüş.

Bizce hayatın kendisi bir sanat ve tüm yaşamlar birer tasarım... Nasıl göründüğümüzden, nasıl konuştuğumuza, hayatlarımızı geçirdiğimiz mekanlardan, hayat felsefemize ve hayallerimize kadar, her şey bir bütün..

Ve biz tasarımlarımızı kullanıcıları için, sade ve net bir biçimde tanımlamayı KEYİFLE yapıyoruz.
info@shemimarlik.com SÜLEYMAN SEBA CADDESİ FIRAT APT. 58 /8 MAÇKA, İSTANBUL T + 90 212 227 2313 F + 90 212 227 2314